Close

Mipui Hriattirna

Mipui Hriattirna
Nihna Sawifiahna Start Date End Date File
Award No 1 of 2020 (NH 54) Thingkah and AOC

Award No 1 of 2020 (NH 54) Thingkah and AOC

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (1,002 KB)
Award No 1 of 2020 (NH 54 for Chawntlangpui, Sihtlangpui and Kawlchaw West)

Award No 1 of 2020 (NH 54 for Chawntlangpui, Sihtlangpui and Kawlchaw West)

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (778 KB)
Award No 1 of 2020 (NH 54 for Chawnhu, Saikah Lower and Upper)

Award No 1 of 2020 (NH 54 for Chawnhu, Saikah Lower and Upper)

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (715 KB)
3D Phase II Package 7-2

3D Phase II Package 7-2

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (473 KB)
3D Phase II Package 7-1

3D Phase II Package 7-1

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (565 KB)
3D Phase II Package 6

3D Phase II Package 6

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (494 KB)
3A Phase II Package 7-2

3A Phase II Package 7-2

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (401 KB)
3A Phase II Package 7-1

3A Phase II Package 7-1

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (232 KB)
3A Phase II Package 6

3A Phase II Package 6

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (244 KB)
3D Phase I Package 7-2

3D Phase I Package 7-2

17/07/2020 31/12/2020 Thlirna (2 MB)
Thil hlui bawm